مقدمه‌ای بر تعریف ایمنی

,
مقدمه ای بر تعریف ایمنی  در این بخش قصد داریم اندکی در مورد مفهوم ایمنی بحث کنیم. این کلمه به چه معنی است؟ ریشه کلمه ایمنی از کجاست؟ و چرا فکر می کنیم که مفهوم آن را می دانیم؟کلمه ایمنی “Safe” به طور مداوم در بسیاری از موضوعات مورد است…